Blog

Blog
kklauzs

Aktualitātes

2023.g.1.februārī ar VID lēmumu biedrība “Bites” ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu divās jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība un kultūras veicināšana. Tas pavērs biedrībai plašākas iespējas

Read More »
Blog
kklauzs

Vecbebru vārdam – 260 gadu!

Vecbebru vārdam – 260 gadu! 9. septembrī biedrība “Bites” rīkoja izzinošu un izglītojošu foto orientēšanāsspēli “Iepazīsti Vecbebru muižu!”. Tā bija veltīta Vecbebru vārda rašanās260.gadskārtai un

Read More »
Blog
kklauzs

Īstenotie projekti.

Biedrība «Bites» Bebru pagastā realizējusi 11 iedzīvotājiem noderīgus projektus: Bērnu rotaļu laukums, Atjaunotā stadiona ēka, Fitnesa centrs, Skeitparks, Pludmales volejbola laukums, Sapulču telpa senioriem, Bebru pagasta

Read More »